Rejestracja

Test z księgowości - Ewidencja rozrachunków w walutach obcych

Opublikowano:

Zadanie:

Zaksięguj operacje gospodarcze.

lp. Przykład Kwota Wn Ma
I
1

Wystawiono fakturę VAT za sprzedane na eksport wyroby gotowe za 35 000,00 zł - VAT 0%

1 EUR

kurs zakupu 3,9714 zł

kurs sprzedaży 4,1714 zł

kurs średni 4,1275 zł

 

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
2

Wb - wpływ należności z tytułu sprzedaży eksportowej wyrobów gotowych

1 EUR

kurs zakupu 3,9056 zł 

kurs sprzedaży 4,0412 zł 

kurs średni 4,1057 zł 

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
3

Różnica kursowa

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
II
4

Otrzymano fakturę VAT za zakupione towary z importu, których walutą rozliczeniową jest frank szwajcarski. Wartość towarów 19 000,00 CHF.

1 CHF

kurs zakupu 3,2843 zł 

kurs sprzedaży 3,4736 zł 

kurs średni 3,4071 zł 

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
5

Wb - zapłacono za zakupione z importu towary.

1 CHF

kurs zakupu 3,3815 zł

kurs sprzedaży 3,4499 zł

kurs średni 3,4251 zł

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
6

Różnica kursowa

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.