Rejestracja

Test z księgowości - Ewidencja środków trwałych

Opublikowano:

Zadanie:

Zaksięguj operacje gospodarcze.

lp. Przykład Kwota Wn Ma

A) Zakup środka trwałego

Otrzymano fakturę VAT zawierającą następujące dane:
1

Wartość netto 10 000,00 zł

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
2

23% VAT

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
3

Wartość brutto

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
4

OT - przyjęto zakupiony wcześniej środek trwały do użytkowania

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
B) Sprzedaż środka trwałego
Wz - wydano odbiorcy środek trwały
5 Wartość początkowa środka trwałego 10 000,00 zł
---
---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
6

Dotychczasowe umorzenie 8 000,00 zł

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
7

Wartość netto

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
Wystawiono fakturę VAT zawierającą następujące dane:
8

Wartość netto 5 000,00 zł

---
---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
9

23% VAT

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
10 Wartość brutto
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
C) Likwidacja środka trwałego

Na podstawie dowodu LT postawiono w stan likwidacji środek trwały o wartości początkowej 10 000,00:

11

Dotychczasowe umorzenie 8 000,00 zł

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
12

Wartość bieżąca środka trwałego

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
13

Przyjęto środek trwały do likwidacji (ewidencja pozabilansowa)

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---

Otrzymano fakturę VAT za roboty rozbiórkowe przy likwidacji środka trwałego:

14

Wartość netto 300,00 zł

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
15

23% VAT

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
16 Wartość brutto ---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
17

Pz - przyjęto do magazynu materiały pochodzące z rozbiórki 300,00 zł

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
18

Stwierdzono fizyczne zakończenie likwidacji środka trwałego (ewidencja pozabilansowa)

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.