Rejestracja

Etapy ewidencji i rozliczenia kosztów

Etapy ewidencji i rozliczenia kosztów

| M. Paszek

Koszty księguje się i rozlicza w czterech etapach:

 

Etap I

W pierwszym etapie następuje ujęcie kosztów prostych w układzie rodzajowym.

Operacje gospodarcze księguje się na podstawie dokumentów źródłowych na odpowiednim koncie kosztów rodzajowych. Ewidencja ta ukazuje informacje o łącznej kwocie poniesionych kosztów w danym okresie sprawozdawczym oraz o strukturze poniesionych kosztów.

 

Etap II

Drugi etap polega na podziale ujętych w ewidencji kosztów rodzajowych według funkcji, czyli celu ich poniesienia na:

  1. Koszty odnoszące się do kilku okresów sprawozdawczych,

  2. Koszty zakupu,

  3. Koszty działalności podstawowej,

  4. Koszty działalności pomocniczej,

  5. Koszty zarządu,

  6. Koszty sprzedaży.

     


Reklama ∇

Ewidencję kosztów dotyczących kilku okresów sprawozdawczych ujmuje się na kontach:

•  522Konto 522 - Koszty zakupu (Kosztowe) 522 „ Koszty zakupu” – koszty bezpośrednie zaopatrzenia materiałowego.

•  641Konto 641 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (Aktywno-pasywne) 641 „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” – inne koszty wymagające rozliczenia w czasie, czyli przeniesienia na następne okresy sprawozdawcze.

 

Ewidencję kosztów działalności podstawowej dotyczące danego okresu sprawozdawczego przeprowadza się kontach odnoszących się do określonego typu jednostki gospodarczej. Przykładowo w jednostkach wytwórczych ewidencja przebiega na kontach:

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 „Koszty działalności podstawowej” , gdzie księguję się koszty bezpośrednie produkcji podstawowej.

520Konto 520 - Koszty wydziałowe (Kosztowe) 520 „Koszty wydziałowe”, gdzie księguje się koszty pośrednie wydziałów produkcji podstawowej.

527Konto 527 - Koszty sprzedaży (Kosztowe) 527 „Koszty sprzedaży”, gdzie księguje się koszty bezpośrednie i pośrednie związane ze zbytem.

 

Rozliczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich produkcji pomocniczej z danego okresu sprawozdawczego ewidencjonuje się koncie  530Konto 530 - Koszty działalności pomocniczej (Kosztowe) 530 „Koszty działalności pomocniczej”. Natomiast koszty zarządu, zaopatrzenia i zbytu z danego okresu sprawozdawczego księgowane są na koncie 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) 550 „Koszty zarządu”.

 

Etap III

W trzecim etapie następuje rozliczanie w czasie kosztów zakupu i innych kosztów podlegających międzyokresowemu rozliczeniu. Dochodzi do ustalanie tej części, która dotyczy bieżącego okresu sprawozdawczego.

 

Etap IV

Jest to końcowy etap rachunku kosztów, w którym koszty danego okresu sprawozdawczego ustalane uprzednio w etapie II i III zostają doliczone do produktów, wytwarzanych wyrobów i usług. W efekcie umożliwia to przeprowadzenie kalkulacji, czyli ustalenia kosztu jednostkowego danych wyrobów i usług.


Możesz być także zainteresowany

 Podatki i opłaty - układ rodzajowy kosztów Podatki i opłaty - układ rodzajowy kosztów

03. 06. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem - Podatki i opłaty... Czytaj więcej
Do artykułu 'Etapy ewidencji i rozliczenia kosztów' nawiązują następujące testy:

Ewidencja kosztów, 13 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: