Rejestracja

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia netto?

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia netto?

| Żaneta Solich

Kwota wynagrodzenia widniejąca na umowie o pracę, umowie o dzieło czy umowie zlecenie z reguły jest kwotą brutto, w rzeczywistości kwota, którą otrzymuje pracownik jest dużo niższa. Przyczyną tego jest pomniejszenie wynagrodzenia o zaliczkę na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obciążające pracownika oraz inne obowiązkowe potrącenia (np. komornik czy alimenty).

Należy także pamiętać, że w skład wynagrodzenia brutto wchodzą wszelkie premie, dodatki, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki z ZUS czy też ekwiwalent za urlop. Wszystkie te dodatkowe składniki wynagrodzenie również podlegają składkowaniu.

Do tych zwolnionych od potrąceń na ubezpieczenia społeczne należą m.in. odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (jednak przyznawane nie częściej niż co 5 lat) oraz odprawy.

 

Przykład umowy o pracę:

Załóżmy, że jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę a nasze miesięczne wynagrodzenie wynosi 1 850 zł brutto, w miesiącu marcu otrzymaliśmy premię w wysokości 250 zł oraz 1 000 zł nagrody jubileuszowej z okazji 10-lecia firmy. Miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł, a miesięczna kwota wolna od podatku to 46,33 zł.

 Aby obliczyć wynagrodzenie netto musimy w kilku etapach dokonać następujących czynności:

 

Etap I:

Obliczamy wynagrodzenie brutto sumując poszczególne składniki wynagrodzenia:

1 850 zł +2 50 zł +1 000 zł = 3 100 zł

Wynagrodzenie brutto wynosi 3 100 zł.

 

Etap II:

Od wynagrodzenia brutto będącego podstawą wymiaru musimy odliczyć obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, jednak tylko w procencie który pokrywa pracownik (patrz tabela):

rodzaj składki

stopy procentowe

pokrywa pracownik

pokrywa pracodawca

na ubezpieczenie emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

na ubezpieczenie rentowe

8,00%

1,50%

6,50%

na ubezpieczenie chorobowe

2,45%

2,45%

-

Reklama ∇

składka na ubezpieczenie emerytalne                  3 100 zł x 9,76% = 302,56 zł

składka na ubezpieczenie rentowe                      3 100 zł x 1,50% = 46,50 zł

składka na ubezpieczenie chorobowe                  3 100 zł x 2,45% = 75,95 zł

Suma składek na ubezpieczenia społeczne wynosi: 425,01 zł.

 

Etap III:

Teraz obliczamy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą wymiaru tej składki jest wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika:

3 100 zł – 425,01 gr = 2 674,99 zł

a więc 2 674,99 zł jest podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Etap IV:

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%

2 674,99 zł x 9% =240,75 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne to 240,75 zł

 

Etap V:

Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy.

A) Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Dla pracowników pracujących i mieszkających w tej samej miejscowości miesięczny koszt uzyskania przychodu wynosi 111,25 zł, natomiast dla pracowników mieszkających poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy miesięczna kwota uzyskania przychodu wynosi 139,06 zł.

 

 

 

Miesięczne koszty uzyskania przychodu

Roczne koszty uzyskania przychodu

Pracownik miejscowy

111,25 zł

1 335 zł z jednej umowy 2 002,05 zł z wielu umów

Pracownik dojeżdżający

139,06 zł

1 668,72 zł z jednej umowy 2 502,56 zł z wielu umów

 

W tym przypadku miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25zł a przychodem jest płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne.

3 100 zł - 425,01zł -111,25 zł = 2 563,74 zł

Podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych wynosi 2 564 zł.

 

B) Jeśli dochód pracownika nie przekracza 85 528 zł rocznie to znajduje się on w pierwszym progu podatkowym, a stawka podatku dochodowego wynosi 18 %.

 

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

 

do  85 528 zł

18% - kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

ponad 85 528 zł

 

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Obliczamy podatek dochodowy, czyli od podstawy opodatkowania pomniejszonej o obowiązkowe składaki na ubezpieczenia społeczne oraz o miesięczne koszty uzyskania przychodu obliczamy 18% podatku.

2 564 zł x 18% = 461,52 zł


C) a następnie odejmujemy od wyniku odejmujemy miesięczną ustaloną ustawą wysokość kwoty wolnej od podatku czyli 46,33 zł:

461,52  zł – 46,33 zł = 415,19zł

 

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46,33 zł

Roczna

556,02 zł

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

3 091 zł

 

D) W wyniku tych skomplikowanych wyliczeń otrzymaliśmy wysokość zaliczki na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej. Do celów podatkowych składkę zdrowotną liczymy według stawki 7,75 %. Podstawa wymiaru składki tak samo jak w Etapie III wynosi 2 674,99 zł.

2 674,99 zł x 7,75% = 207,31 zł


E) Teraz możemy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania, czyli zaliczkę na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej, musimy o tę składkę pomniejszyć.

415,19 zł – 207,31 zł = 207,88 zł

Zaliczka na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych wynosi 208 zł.

 

Etap VI:

Obliczamy wynagrodzenie netto:

Wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne – składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

3 100 zł – 425,01 zł -240,75zł - 208 zł = 2 226,24 zł

Wynagrodzenie netto z tytułu umowy o prace wynosi 2 226,24 zł.

 

Jeśli zniechęciła was ilość niezbędnych obliczeń skorzystajcie z kalkulatora wynagrodzeń.


Możesz być także zainteresowany

 Kalkulator wynagrodzeń - dla umów o pracę, umów o dzieło oraz umów zlecenie Kalkulator wynagrodzeń - dla umów o pracę, umów o dzieło oraz umów zlecenie

29. 03. 2015, Jak-księgować.pl Kalkulator oblicza wysokość wynagrodzenia netto do wypłaty w danym miesiącu uwzględniając kwoty składek na ubezpieczenia społeczne jak... Czytaj więcej


 Ewidencja wynagrodzeń. Ewidencja wynagrodzeń.

25. 03. 2014, Żaneta Solich W artykule wyjaśniam w jaki sposób sporządzana i księgowana jest lista płac.... Czytaj więcejPytania i komentarze do tego artykułu (4)

 1. [ 1] Gabriela 21.04.2015, 12:14

  A czy na pewno jubileusz wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

 1. [ 2] Sunflower 23.04.2015, 22:49

  Chodzi tu o jubileusz firmy :)

 1. [ 3] kola 07.01.2016, 10:38

  Ja polecam gotowego kalkulatora do tego typu obliczeń np. http://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-wynagrodzen, gdzie można przeliczyć brutto na netto, netto na brutto, dodatkowo wyliczyć wszelkie składki oraz zapisać na dysku komputera bądź wydrukować wynik obliczeń.

 1. [ 4] Eko 21.01.2016, 22:55

  2 674,99 zł jest podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ale obliczamy z 2 767,99 zł??? fajna księgowa

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: