Przykłady ewidencji operacji gospodarczych

Operacja gospodarcza Zapis na kontach
(Wn/Ma)
Szczegóły
OT - Przyjęcie darowizny w postaci środka trwałego.
010 / 845
PK - Zwrot nadpłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych.
0220-2 / 870
PK - Udzielenie pożyczki spółce na okres 2 lat.
240 / 130
PK - Zaksięgowanie podatku dochodowego od osób prawnych.
870 / 0220-2
PK - Naliczono podatek dochodowy.
870 / 0220-2
PK - Rozliczono kapitał z aktualizacji wyceny w momencie sprzedaży środka trwałego podlegającego wcześniej przeszacowaniu wartości.
804 / 802
FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz.
201 , 641 / 641 , 409
PK - wypłata zapomóg z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).
851 / 149
PK - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach środków specjalnych.
149 / 851
PK - wypłata pożyczek mieszkaniowych.
234 / 149
FV - za zakup usług (np. montażu alarmu).
302 , 0221-2 / 201
PK - rozliczenie z wykonania usługi montażu alarmu przeciwpożarowego w biurowcu.
402 , 550 / 302 , 490
WB - przelew kwoty odpisanej na ZFŚS.
149 / 130

Jeżeli strona okazała się być przydatna, poleć ją znajomym.